Conxa Rodà

Conxa Rodà
Co-directora del Curs d’Estratègia Digital_UOC_Museu Nacional d’Art de Catalunya

Blog: http://blog.museunacional.cat/en/author/conxa-roda/
Twitter: @innova2
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/conxaroda